Latvija Republikas Goda Konsulāts LisabonāFacebook

Latvijas rosinātu globālu aicinājumu cīņai pret infodēmiju Covid-19 laikā atbalsta 130 pasaules valstu

2020. gada 12. jūnijā pēc Latvijas iniciatīvas 130 valstu Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) Ņujorkā nāk klajā ar starpreģionālu paziņojumu par cīņu pret dezinformāciju jeb “infodēmiju” saistībā ar Covid-19.

Izplatītajā paziņojumā norādīts, ka valstīm, reģionālām organizācijām, ANO sistēmai un citiem iesaistītajiem – plašsaziņas līdzekļiem, sociālo mediju platformām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām – ir svarīga loma, palīdzot iedzīvotājiem pretoties dezinformācijai.

Covid-19 krīze ir pierādījusi, ka piekļuvei brīvai, uzticamai un zinātniski pamatotai informācijai ir izšķiroša nozīme. Valstis tiek aicinātas veikt pasākumus, lai novērstu dezinformācijas izplatību, un gādāt, lai iedzīvotājiem ir pieejama pārbaudīta un precīza informācija no uzticamiem avotiem par Covid-19. Paziņojumā uzsvērta izteiksmes, tai skaitā mediju, brīvības nozīme un izcelta nepieciešamība aizsargāt mediju žurnālistu un citu mediju darbinieku drošību.

Cīņa pret dezinformāciju jau vairākus gadus ir viena no Latvijas prioritātēm daudzpusējos formātos un divpusējā sadarbībā.

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/66119-latvijas-rosinatu-globalu-aicinajumu-cinai-pret-infodemiju-covid-19-laika-atbalsta-130-pasaules-valstu