Latvija Republikas Goda Konsulāts LisabonāFacebook

Latvija kopā ar citām ES dalībvalstīm aicina stiprināt likuma varu un Eiropas vērtības

Šajos bezprecedenta apstākļos Eiropas Savienības dalībvalstu īstenotajiem ārkārtas pasākumiem, lai aizsargātu savus pilsoņus un pārvarētu krīzi, ir juridisks attaisnojums. Tomēr esam dziļi nobažījušies, ka daži ārkārtas pasākumi varētu apdraudēt tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību principus. Ārkārtas pasākumi būtu jāierobežo līdz stingri nepieciešamiem, tiem būtu jābūt samērīgiem un pagaidu rakstura, to ieviešana regulāri jāizvērtē un tiem jāatbilst jau minētajiem demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību principiem. Tie arī nedrīkst ierobežot vārda brīvību un preses brīvību. Mums kopīgiem spēkiem jāpārvar krīze un, to veicot, kopīgi jāsaglabā Eiropas principi un vērtības. Tādēļ mēs atbalstām Eiropas Komisijas ierosmi uzraudzīt ārkārtas pasākumus un to īstenošanu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pamatvērtību saglabāšanu, un aicinām Vispārējo lietu padomi vajadzības gadījumā pievērsties šim jautājumam.

 

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65792-latvija-kopa-ar-citam-es-dalibvalstim-aicina-stiprinat-likuma-varu-un-eiropas-vertibas