Latvija Republikas Goda Konsulāts LisabonāFacebook

ANO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtē Latvijas digitālo attīstību un aktīvo nostāju klimata pārmaiņu jautājumos

Valsts prezidents Egils Levits 22. septembrī Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), Ņujorkā tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu (António Manoel de Oliveira Guterres). Divpusējā sarunā ANO ģenerālsekretārs pateicās Latvijai par atbalstu dažādām ANO iniciatīvām.

 

Abas puses lielu uzmanību sarunā pievērsa klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. A. Gutērešs atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības (ES) kā līderes lomu pasaulē, strādājot pie klimata pārmaiņu jautājumiem. E. Levits uzsvēra, ka Latvija līdz ar citām astoņām ES dalībvalstīm vēlas vēl ambiciozāku politiku šajā jautājumā, kā arī uzsvēra, ka klimata pārmaiņu izaicinājumi ir multilaterāla problēma, kas solidāri jārisina visām pasaules valstīm, un ANO formāts tam ir ļoti atbilstošs. Tāpat Valsts prezidents pauda nožēlu, ka ne visur pasaulē vēl šāda nostāja tiek atbalstīta.

 

A. Gutērrešs un E. Levits tikšanās laikā pievērsās arī digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem demokrātijai un cilvēka brīvībai. Informējot par ANO iniciatīvām šajā jomā, tai skaitā vēršanos pret naida runu, A. Gutērrešs izteica atzinību Latvijai par augsto kompetenci kiberdrošības un digitālo tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents E. Levits uzsvēra, ka Latvija ir gatava aktīvi iesaistīties, formējot starptautisko tiesību ietvaru, kas noteiktu digitālo tehnoloģiju darbību.

 

Valsts prezidents apliecināja, ka Latvijai ir ļoti būtiska likuma varas nostiprināšana starptautiskajās tiesībās un neviena valsts nevar tās pārkāpt, jo pretējā gadījumā pret tām ir jāvērš sankcijas. E. Levits informēja, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai, kas apliecina Latvijas gatavību pilnībā iesaistīties starptautiskajā sistēmā un likuma varas nostiprināšanā. Šis solis dos iespējas Latvijai, ja nepieciešams, vērsties pret valstīm, kas nepildītu to starptautiskās saistības pret Latviju.

 

Sarunas noslēgumā E. Levits ielūdza ANO ģenerālsekretāru nākamgad apmeklēt Latviju. “2020. gadā apritēs 75 gadi kopš ANO dibināšanas 1945. gadā, kad Baltijas valstīm to okupācijas dēļ nebija iespējams piedalīties organizācijas radīšanā. Jūsu vizīte ANO gadskārtā 75 gadus pēc II Pasaules kara beigām būtu ļoti simboliska,” sacīja Valsts prezidents.

 

Pirmajā ASV darba vizītes dienā Valsts prezidents Egils Levits tikās arī ar ANO Jauniešu organizācijas pārstāvjiem no Latvijas – Kristiānu Plāti, Oto Davidovu un Keitu Alaidi Dīcmani. Sarunas laikā E. Levits atzinīgi novērtēja jauniešu iesaistīšanos Latvijas un starptautiskajā pilsoniskajā sabiedrībā, augsti novērtējot viņu degsmi, kompetenci un vēlmi iesaistīties jautājumos, kas pieprasa lielu atbildību.

 

Tikšanās laikā tika pārrunāts jauniešu skatījums uz klimata izaicinājumiem. Jaunieši uzsvēra, ka ir svarīgi ne tikai pievērst politiķu uzmanību, bet arī pašiem atrast jēgpilnu veidu, kā praktiski iesaistīties ilgtspējas nodrošināšanā.

 

Kristiāna Plāte ir aktīva jauniešu organizācijas “Māja” valdes vecākā, Oto Davidovs ir iniciatīvas “Global Shapers Riga hub” dibinātājs (iniciatīvu vada Pasaules ekonomikas forums), savukārt Keita Alaide Dīcmane ir Ņujorkas Universitātes studente, kura pašlaik kā praktikante darbojas Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO.

 

SOURCE